Debian 8 (Jessie) LEMP Kurulum Rehberi (Linux, Nginx, MySQL, PHP)

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere kod adı Jessie olan yani Debian 8 üzerine nasıl LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) kurulumu yapabileceğinizi anlatacağım.

İşlem için gereksinimler:

 • Temiz yüklenmiş bir Debian 8 işletim sistemi.
 • Root yetkisi ile birlikte Windows için Putty (SSH) yazılımı.

Debian 8 LEMP Kurulumu

Öncelikle sistemimizin güncellemelerini kontrol edelim:

apt-get update

Eğer mevcut ise entegre Apache yazılımını kaldıralım:

apt-get remove apache2*

Kaldırma işlemi sonrası sistem temizliği yapalım:

apt-get autoremove

Debian 8 Nginx Kurulumu

Nginx kurulumu için:

apt-get install nginx

Bu adımda size Do you want to continue? sorusu yönlendirelecektir Enter tuşu ile onaylayın.

İşlem sonrası altta verdiğim komut ile Nginx yazılımını başlatın:

service nginx start

Bu adımda http://SUNUCU_IP_ADRESI şeklinde işlemin sonucunu test edebilirsiniz.

Şöyle bir ekran görmelisiniz:

Eğer IP adresinizi bilmiyorsanız:

ifconfig

komutu ile öğrenebilirsiniz.

Debian 8 MySQL Yükleme

MySQL yüklemek için:

apt-get install mysql-server

Komut sonrası sizden bir root şifresi belirlemeniz istenecektir:

Daha sonra şifreyi onaylamanız istenecektir:

Bu işlem sonrasında MySQL kurulumunu güvenli bir hale getirmek için altta verdiğim komutu girmelisiniz:

mysql_secure_installation

Komut sonrası alttaki gibi bir ekran sizi karşılayacaktır:

Bu ekranda, Change the root password? kısmını n (Hayır) diğer tüm kısımları y (Evet) yanıtı ile geçebilirsiniz.

Debian 8 PHP Yükleme

PHP yükleme işlemi için:

apt-get install php5 php5-fpm php5-mysql

Bu adımda size Do you want to continue? sorusu yönlendirelecektir Enter tuşu ile onaylayın.
Yine komut sonrası PHP ve Nginx yazılımlarının birlikte hatasız olarak çalışması için altta verdiğim komutu girin:

mv /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/default.old

Bu işlem ile Nginx ayar dosyasını düzenleyeceğiz. Düzenleme işlemi için:

nano /etc/nginx/sites-available/default

Altta verdiğim içeriği dosyay ekleyin ve site-adresiniz.com kısmını kendi alan adınıza göre düzenleyin.

server {
    listen    80;
    server_name site-adresiniz.com;
    root /var/www/html;
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /var/www/html;
    }
    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

İçeriği ekledikten ve düzenledikten sonra CTRL+X tuşları ile kaydet komutu verip, kaydetme işlemi y ardından Enter tuşu ile onaylayın.

İşlemin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini test etmek için bir bilgi dosyası oluşturalım:

nano /var/www/info.php

Dosya içeriğine şu kodları ekleyelim:

<?php
phpinfo();
?>

Son olarak ise tüm işlemler tamamlandıktan sonra Nginx yazılımını yeniden başlatalım:

service nginx restart 

Test işlemi için: http://www.site-adresiniz/info.php adresini ziyaret edebilirsiniz.
İşlem başarıyla tamamlandı ise şöyle bir ekran görmeniz gerekiyor:

Lütfen konu ile ilgili bir sorun yaşarsanız bunu bize bildirin. Ve lütfen bu konu ile ilgili desteğinizi yine bu konu altından alın.