Debian 8 (Jessie) üzerine nginx ile Google PageSpeed kurulumu

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere kod adı Jessie yani Debian 8 işletim sistemi üzerinde PageSpeed ile birlikte nasıl nginx kurulumu yapabileceğinizi anlatacağım. Lütfen işlemler sırasında bir sorun yaşarsanız bana bu konu altından ulaşmaktan çekinmeyin. Kolay gelsin.

Öncelikle yapılandırma işlemini yapacağımız klasörleri açmalıyız:

cd /usr/src
mkdir nginx-pagespeed && cd nginx-pagespeed

deb ve deb-src satırlarının /etc/apt/sources.list içerisinde yer aldığından emin olun.

Bunun için şu komutları kullanmalısınız:

nano /etc/apt/sources.list

Komut sonrası şu şekilde bir ekran görmelisiniz:

[...]
deb http://ftp.de.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian jessie main contrib non-free
[...]

Eğer yukarıdaki ekranı gördüyseniz alttan devam edebilirsiniz:

Sistem güncellemesi ve ardından gerekli paketleri sistemimize kurmak için:

apt-get update

daha sonra ise;

apt-get install dpkg-dev build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip curl libcurl4-openssl-dev libossp-uuid-dev

Bu adımda nginx yazılımını indirip yapılandıracağız. Bunun için;

apt-get source nginx

daha sonra;

apt-get build-dep nginx

Hadi şimdi nginx versiyonunu kontrol edelim:

ls -l

Sonuç:

root@nginx:/usr/src/nginx-pagespeed# ls -l
insgesamt 1388
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Apr 29 22:16 nginx-1.6.2
-rw-r–r– 1 root root 604568 Dez 1 12:51 nginx_1.6.2-5.debian.tar.xz
-rw-r–r– 1 root root 2827 Dez 1 12:51 nginx_1.6.2-5.dsc
-rw-r–r– 1 root root 804164 Sep 17 2014 nginx_1.6.2.orig.tar.gz

Bu ekrana göre anlıyoruz ki nginx yazılımı 1.6.2 sürümünde çalışıyor. Bu adımda debian/modules dizinine girmeli ve nginx yazılımını direkt kaynağından indirmeliyiz.

cd /usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/

Not: Bu işlemi uyguladığınız tarihe göre altta verdiğim adresten nginix sürümünü kontrol edip komutları düzenlemeyi unutmayın! nginx için sürüm kontrolü: https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/releases

Örneğin 1.9.32.3-beta sürümü için:

wget https://github.com/pagespeed/ngx_pagespeed/archive/release-1.9.32.3-beta.zip
unzip release-1.9.32.3-beta.zip
mv ngx_pagespeed-release-1.9.32.3-beta/ ngx_pagespeed
cd ngx_pagespeed/
wget https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/1.9.32.3.tar.gz
tar -xzvf 1.9.32.3.tar.gz

Şimdi ise debian/rules dosyasını düzenlemeliyiz:

nano /usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/rules

Bu dosyanın içerisinde 3 adet configure_flags kısmı göreceksiniz. Bu kısımların altına şu satırları eklemelisiniz.

–add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed \ 

Genişletmek istersek:
light_configure_flags kısmında –without-http_uwsgi_module kodunun altına
full_configure_flags kısmında –with-mail_ssl_module kodunun altına
iextras_configure_flags kısmında –add-module=$(MODULESDIR)/nginx-development-kit kodunun altına

Yani bu dosyamız şu şekilde olmalıdır:

#!/usr/bin/make -f
export DH_VERBOSE=1

debian_cflags:=$(shell dpkg-buildflags --get CFLAGS) $(shell dpkg-buildflags --get CPPFLAGS)
debian_ldflags:=$(shell dpkg-buildflags --get LDFLAGS)

# export necessary perl hardenging flags
# see: src/http/modules/perl/Makefile.PL
DEBIAN_NGINX_PERL_LDFLAGS:= $(debian_ldflags)
export DEBIAN_NGINX_PERL_LDFLAGS

FLAVOURS := full light extras

MODULESDIR = $(CURDIR)/debian/modules
BASEDIR = $(CURDIR)
$(foreach flavour,$(FLAVOURS),$(eval BUILDDIR_$(flavour) = $(CURDIR)/debian/build-$(flavour)))

DEB_BUILD_ARCH ?=$(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_ARCH)
ifeq ($(DEB_BUILD_ARCH),sparc)
	debian_cflags += -m32 -mcpu=ultrasparc
endif

ifneq (,$(filter parallel=%,$(DEB_BUILD_OPTIONS)))
	NUMJOBS = $(patsubst parallel=%,%,$(filter parallel=%,$(DEB_BUILD_OPTIONS)))
	MAKEFLAGS += -j$(NUMJOBS)
endif

# configure flags
common_configure_flags := \
			--with-cc-opt="$(debian_cflags)" \
			--with-ld-opt="$(debian_ldflags)" \
			--prefix=/usr/share/nginx \
			--conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
			--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
			--error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
			--lock-path=/var/lock/nginx.lock \
			--pid-path=/run/nginx.pid \
			--http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body \
			--http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi \
			--http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy \
			--http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi \
			--http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi \
			--with-debug \
			--with-pcre-jit \
			--with-ipv6 \
			--with-http_ssl_module \
			--with-http_stub_status_module \
			--with-http_realip_module \
			--with-http_auth_request_module


light_configure_flags := \
			$(common_configure_flags) \
			--with-http_gzip_static_module \
			--without-http_browser_module \
			--without-http_geo_module \
			--without-http_limit_req_module \
			--without-http_limit_zone_module \
			--without-http_memcached_module \
			--without-http_referer_module \
			--without-http_scgi_module \
			--without-http_split_clients_module \
			--without-http_ssi_module \
			--without-http_userid_module \
			--without-http_uwsgi_module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-echo

full_configure_flags := \
			$(common_configure_flags) \
			--with-http_addition_module \
			--with-http_dav_module \
			--with-http_geoip_module \
			--with-http_gzip_static_module \
			--with-http_image_filter_module \
			--with-http_spdy_module \
			--with-http_sub_module \
			--with-http_xslt_module \
			--with-mail \
			--with-mail_ssl_module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-auth-pam \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-dav-ext-module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-echo \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-upstream-fair \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_http_substitutions_filter_module

extras_configure_flags := \
			$(common_configure_flags) \
			--with-http_addition_module \
			--with-http_dav_module \
			--with-http_flv_module \
			--with-http_geoip_module \
			--with-http_gzip_static_module \
			--with-http_image_filter_module \
			--with-http_mp4_module \
			--with-http_perl_module \
			--with-http_random_index_module \
			--with-http_secure_link_module \
			--with-http_spdy_module \
			--with-http_sub_module \
			--with-http_xslt_module \
			--with-mail \
			--with-mail_ssl_module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/headers-more-nginx-module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-auth-pam \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-cache-purge \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-dav-ext-module \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-development-kit \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_pagespeed \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx-fancyindex \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-http-push \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-lua \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-upload-progress \
			--add-module=$(MODULESDIR)/nginx-upstream-fair \
			--add-module=$(MODULESDIR)/ngx_http_substitutions_filter_module

%:
	dh $@ --with systemd

override_dh_auto_configure: $(foreach flavour,$(FLAVOURS),config.arch.$(flavour))
override_dh_auto_build:   $(foreach flavour,$(FLAVOURS),build.arch.$(flavour))
override_dh_strip:     $(foreach flavour,$(FLAVOURS),strip.arch.$(flavour))
override_dh_clean:     $(foreach flavour,$(FLAVOURS),clean.$(flavour))
	dh_clean

override_dh_installinit:
	dh_installinit --no-restart-on-upgrade --no-start --name=nginx

override_dh_systemd_enable:
	dh_systemd_enable --name=nginx

override_dh_installlogrotate:
	dh_installlogrotate --package nginx-common --name=nginx

build.arch.%:
	$(MAKE) -C $(BUILDDIR_$*) build

strip.arch.%:
	dh_strip --package=nginx-$(*) --dbg-package=nginx-$(*)-dbg

config.arch.%:
	dh_testdir
	mkdir -p $(BUILDDIR_$*)
	cp -Pa $(CURDIR)/auto $(BUILDDIR_$*)/
	cp -Pa $(CURDIR)/conf $(BUILDDIR_$*)/
	cp -Pa $(CURDIR)/configure $(BUILDDIR_$*)/
	cp -Pa $(CURDIR)/contrib $(BUILDDIR_$*)/
	cp -Pa $(CURDIR)/src $(BUILDDIR_$*)/
	cp -Pa $(CURDIR)/man $(BUILDDIR_$*)/
	cd $(BUILDDIR_$*) && ./configure $($*_configure_flags)

clean.%:
	rm -rf $(BUILDDIR_$*)

Daha sonra yapılandırma işlemini başlatalım:

cd /usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/ && dpkg-buildpackage -b

Bu komut sonrası yapılandırma işlemini kontrol etmek için şu komutu kullanmalısınız:

cd /usr/src/nginx-pagespeed
ls -l

Sonuç:

root@nginx:/usr/src/nginx-pagespeed# ls -l
insgesamt 99720
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Apr 29 22:16 nginx-1.6.2
-rw-r–r– 1 root root 72086 Apr 29 23:06 nginx_1.6.2-5_all.deb
-rw-r–r– 1 root root 3961 Apr 29 23:08 nginx_1.6.2-5_amd64.changes
-rw-r–r– 1 root root 604568 Dez 1 12:51 nginx_1.6.2-5.debian.tar.xz
-rw-r–r– 1 root root 2827 Dez 1 12:51 nginx_1.6.2-5.dsc
-rw-r–r– 1 root root 804164 Sep 17 2014 nginx_1.6.2.orig.tar.gz
-rw-r–r– 1 root root 86540 Apr 29 23:06 nginx-common_1.6.2-5_all.deb
-rw-r–r– 1 root root 83716 Apr 29 23:06 nginx-doc_1.6.2-5_all.deb
-rw-r–r– 1 root root 3403690 Apr 29 23:08 nginx-extras_1.6.2-5_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root root 31745456 Apr 29 23:08 nginx-extras-dbg_1.6.2-5_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root root 3232788 Apr 29 23:07 nginx-full_1.6.2-5_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root root 29932616 Apr 29 23:07 nginx-full-dbg_1.6.2-5_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root root 3136400 Apr 29 23:07 nginx-light_1.6.2-5_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root root 28975322 Apr 29 23:08 nginx-light-dbg_1.6.2-5_amd64.deb

İşlem sonrası nginix ve PageSpeed yazılımını yüklemek için:

dpkg --install nginx-common_1.6.2-5_all.deb nginx_1.6.2-5_all.deb nginx-full_1.6.2-5_amd64.deb

Daha sonra nginx yazılımını yeniden başlatalım:

service nginx restart

Son olarakta nginx versiyonumuzu kontrol edelim:

nginx -V

Sonuç:

root@nginx:/usr/src/nginx-pagespeed# nginx -V
nginx version: nginx/1.6.2
TLS SNI support enabled
configure arguments: –with-cc-opt='-g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2' –with-ld-opt=-Wl,-z,relro –prefix=/usr/share/nginx –conf-path=/etc/nginx/nginx.conf –http-log-path=/var/log/nginx/access.log –error-log-path=/var/log/nginx/error.log –lock-path=/var/lock/nginx.lock –pid-path=/run/nginx.pid –http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body –http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi –http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy –http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi –http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi –with-debug –with-pcre-jit –with-ipv6 –with-http_ssl_module –with-http_stub_status_module –with-http_realip_module –with-http_auth_request_module –with-http_addition_module –with-http_dav_module –with-http_geoip_module –with-http_gzip_static_module –with-http_image_filter_module –with-http_spdy_module –with-http_sub_module –with-http_xslt_module –with-mail –with-mail_ssl_module –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx_pagespeed –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-auth-pam –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-dav-ext-module –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-echo –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/nginx-upstream-fair –add-module=/usr/src/nginx-pagespeed/nginx-1.6.2/debian/modules/ngx_http_substitutions_filter_module

PageSpeed yazılımını ayarlamak için:

Bu işlemde ise PageSpeed yazılımını etkinleştirecek ve ayarlarını yapacağız:
nano /etc/nginx/nginx.conf

Dosyayı açtıktan sonra tüm vhost kısımlarının öncesine pagespeed on ve pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache; eklemeliyiz:

Şunun gibi olmalıdır:

[...]
    pagespeed on;
    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    ##
    # Virtual Host Configs
    ##

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    include /etc/nginx/sites-enabled/*;
[...]

Daha sonra nginx yazılımı için bir önbellek dizini oluşturmalıyız. Bunun için ise:

mkdir /var/ngx_pagespeed_cache
chown -R www-data:www-data /var/ngx_pagespeed_cache

Daha sonra:

service nginx reload

Son olarak işlemin hatasız olarak gerçekleştiğini test etmek için:

curl -I -p http://localhost|grep X-Page-Speed

Sonuç:

root@nginx:/usr/src/nginx-pagespeed# curl -I -p http://localhost|grep X-Page-Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
X-Page-Speed: 1.9.32.3-4448

Bu işlemlere ek olarak her site için PageSpeed ayarlarını yapabilirsiniz:

nano /etc/nginx/sites-available/SITE_ADRESINIZ.COM.vhost

Örnek olarak ise:

server {
[...]
 # let's speed up PageSpeed by storing it in the super duper fast memcached
 pagespeed MemcachedThreads 1;
 pagespeed MemcachedServers "localhost:11211";

 # Filter settings
 pagespeed RewriteLevel CoreFilters;
 pagespeed EnableFilters collapse_whitespace,remove_comments;

 # Ensure requests for pagespeed optimized resources go to the pagespeed
 # handler and no extraneous headers get set.
 location ~ "\.pagespeed\.([a-z]\.)?[a-z]{2}\.[^.]{10}\.[^.]+" {
  add_header "" "";
 }
 location ~ "^/ngx_pagespeed_static/" {
 }
 location ~ "^/ngx_pagespeed_beacon$" {
 }
 location /ngx_pagespeed_statistics {
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
 }
 location /ngx_pagespeed_global_statistics {
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
 }
 location /ngx_pagespeed_message {
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
 }
 location /pagespeed_console {
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
 }
[...]
}

Tüm işlemler sonrası nginx yazılımını yeniden başlatmayı unutmayın!

service nginx reload

Tüm PageSpeed filtrelerini görüntülemek için: ngx_pagespeed

Referanslar:
Google Developers
ngx_pagespeed
Building/using PageSpeed
ngx_pagespeed Filter Examples