Debian 8.x Jessie - Plesk Onyx 17.x - NGINX üzerine Elasticsearch Yükleme

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere Debian 8.x Jessie işletim sisteminde kurulu olan Plesk Onyx 17.x - NGINX konfigürasyonlu panelimizde bulunan XenForo yazılımı için Elasticsearch rehberini anlatacağım. Bu rehber sadece XenForo için kullanılmayabilir. Genel bir kurulum anlatımıdır.

Sistem güncellemelerini kontrol etmek için:
sudo apt-get update

Java - JRE yazılımını kurmak için:
sudo apt-get install openjdk-7-jre

Güncel Elasticsearch yazılımının gpg-keyini eklemek için:
wget -qO - https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

Elasticsearch reposunu eklemek için:
echo "deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/Elasticsearch-2.x.list

Güncellemeleri kontrol etmek için:
sudo apt-get update

Elasticsearchı yüklemek için:
sudo apt-get install elasticsearch

Elasticsearchı sistem başlangıcına eklemek için:
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable elasticsearch.service

Elasticsearchı başlatmak için:
sudo systemctl start elasticsearch.service

Çalışma durumunu kontrol etmek için:
systemctl status elasticsearch.service

Elasticsearch yapılandırmak için:
nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Dosya içerisinde herhangi bir yere şu kodu ekleyin:
http.cors.allow-origin: "/.*/"
http.cors.enabled: true

Dosya içerisinde cluster.name: elasticcluster kısmını bulun ve başındaki # işaretini kaldırın.

Bitmiş ekran görüntüsü:

Son olarak Elasticsearchı yeniden başlatalım:
sudo systemctl restart elasticsearch.service

Durumunu kontrol edelim:
systemctl status elasticsearch.service