Debian ve Ubuntu üzerinde güvenlik güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesi

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere Debian ve Ubuntu işletim sistemleri üzerinde güvenlik güncellemelerinin otomatik olarak yüklenmesini nasıl ayarlayabileceğinizi anlatacağım.

Kurulum için;
aptitude update -y && aptitude install unattended-upgrades apt-listchanges -y

nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Şu kodu Unattended-Upgrade::Origins-Pattern kısmının altına ekleyin:
Unattended-Upgrade::Mail “root”;

Yapılandırmayı tamamlamak için (Evet kısmını seçmelisiniz.);
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

Ekran görüntüsü;

Yapılandırmayı doğrulamak için;
nano /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

Şu kod satırlarını görmelisiniz;
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";

Yukarıdaki kodların altına şu kodu ekleyin;
APT::Periodic::Verbose "2";

Kontrol etmek için;
nano /etc/apt/listchanges.conf

Ekran görüntüsü;