Joomla! CDN kullanırken Font Awesome ikonları görüntülenmiyor çözümü

Bugün CDN (CloudFront) etkinleştirildiğinde Joomla! sitemin bazı öğelerinin gösterilmediği bir durum yaşadım. Bunun neden olduğundan emin değildim. Sorun giderme adımları, bazı araştırmalar ve NetDNA’dan Justin Dorfman @jdorman 'ın yararlı bir e-postasından sonra yaşanan durumun Çapraz Kökenli Kaynak Paylaşımı (CORS) sorunu olduğunu gördüm, nasıl düzeltileceğini öğrendim. Şimdi ise sizlerle paylaşıyorum :slight_smile:

Çözüm çok basit alttaki kodu kendi .htaccess dosyanıza eklemek.

# ---------------------------------------------------------------------- 
# Webfont access 
# ---------------------------------------------------------------------- 

# Allow access from all domains for webfonts. 
# Alternatively you could only whitelist your 
# subdomains like "subdomain.example.com". 

<IfModule mod_headers.c>
     <FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|font.css)$">
          Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
     </FilesMatch>
</IfModule>

Hepsi bu kadar sorununu bu şekilde çözemeyen olursa konu altından bana yazabilir.